Danh mục lưu trữ: Lịch Sử Việt Nam

Đại Nam Thực Lục – Thái Tông Hiếu Triết Hoàng Đế

Đăng từ | 11 Tháng Ba, 2019

Thái tông Tuyên Uy Kiến Vũ Anh Minh Trang Chính Thánh Đức Thần Công Hiếu triết hoàng đế, húy là [Phước Tần], sinh năm Canh thân [1620] (Lê ? Vĩnh Tộ năm 2, Minh ? Vạn Lịch năm 48), là con thứ hai của Thần tông Hiếu chiêu hoàng đế. Mẹ là Hiếu chiêu hoàng hậu Đoàn thị.… Xem chi tiết »

Đại Nam Thực Lục – Thái Tổ Gia Dụ Hoàng Đế

Đăng từ | 7 Tháng Mười Hai, 2016

Thái tổ Triệu Cơ Thùy thống Khâm Minh Cung ý Cẩn Nghĩa Đạt Lý Hiển Ung Chiêu Hựu Diệu Linh Gia dụ hoàng đế, họ Nguyễn, húy Hoàng, người Gia Miêu ngoại trang, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, xứ Thanh Hoa. Sinh ngày Bính dần, tháng 8, mùa thu, năm ất dậu [1525] (Lê ? Thống Nguyên… Xem chi tiết »

Đại Nam Thực Lục – Hy Tông Hiếu Văn Hoàng Đế

Đăng từ | 7 Tháng Mười Hai, 2016

Hy tông Hiển Mô Quang Liệt Ôn Cung Minh Duệ Dực Thiện Tuy Du Hiếu văn hoàng đế, húy là [Phước Nguyên], sinh năm Quý hợi [1563] (Lê ?? Chính Trị năm 6, Minh ? Gia Tĩnh năm 42), là con thứ sáu của Thái tổ Gia dụ hoàng đế. Mẹ là Gia dụ hoàng hậu Nguyễn Thị.… Xem chi tiết »