Thẻ lưu trữ: Vua Nguyễn

Đại Nam Thực Lục – Thái Tông Hiếu Triết Hoàng Đế

Đăng từ | 11 Tháng Ba, 2019

Thái tông Tuyên Uy Kiến Vũ Anh Minh Trang Chính Thánh Đức Thần Công Hiếu triết hoàng đế, húy là [Phước Tần], sinh năm Canh thân [1620] (Lê ? Vĩnh Tộ năm 2, Minh ? Vạn Lịch năm 48), là con thứ hai của Thần tông Hiếu chiêu hoàng đế. Mẹ là Hiếu chiêu hoàng hậu Đoàn thị.… Xem chi tiết »