Thẻ lưu trữ: Từ Điển

Từ Điển Trung Việt Bằng Hình Ảnh

Đăng từ | 6 Tháng Năm, 2018

Giới thiệu mọi người bộ từ điển Tiếng Trung và Tiếng Việt bằng hình ảnh. Quyển sách là tài liệu học tập rất hay cho người học Tiếng Trung. ================================== Đây là bộ tài liệu được chuyển đổi thành PDF, vì vậy máy tính hoặc điện thoại phải có chương trình đọc file PDF. Các bạn kích vào… Xem chi tiết »

Bộ Từ Điển Tiếng Trung Và Tiếng Anh Bằng Hình Ảnh

Đăng từ | 5 Tháng Năm, 2018

Giới thiệu mọi người bộ tài liệu từ điển Tiếng Trung – Tiếng Anh bằng hình ảnh Quyển sách là tài liệu học tập rất hay cho người học Tiếng Trung và Tiếng Anh Đây là bộ tài liệu được chuyển đổi thành PDF, vì vậy máy tính hoặc điện thoại phải có chương trình đọc file PDF.… Xem chi tiết »