Thẻ lưu trữ: Thuật Ngữ Tiếng Trung

Thuật Ngữ Chuyên Ngành May Mặc (P1)

Đăng từ | 11 Tháng Năm, 2018

Giới thiệu mọi người một số thuật ngữ chuyên ngành may mặc Đây là tài liệu tích lũy trong quá trình làm việc về ngành may mặc, người bạn của mình và mình tổng hợp ghi chép lại và nay chia sẽ cho những người cần sử dụng chuyên ngành khi đi làm về may mặc. Tài liệu… Xem chi tiết »