Thẻ lưu trữ: PDF

Hướng Dẫn chuyển File CAJ và PDF Thành File Word

Đăng từ | 7 Tháng Ba, 2019

Một trong những cái khó là khi đọc các tập tin được định dạng của Trung Quốc là phải dùng những phần mềm hỗ trợ của Trung quốc mới đọc được, bên cạnh đó sự khác lạ của phần mềm và ảnh hưởng của ngôn ngữ bản địa khiến người dùng nước ngoài đôi khi gặp khó trong… Xem chi tiết »