Thẻ lưu trữ: Ngoa

Từ Điển Thành Ngữ Chữ Hán

Đăng từ | 7 Tháng Năm, 2018

Giới thiệu mọi người học tiếng Trung ứng dụng Thành Ngữ chữ hán chạy trên điện thoại Android Đây là ứng dụng miễn phí của Trung Quốc. Ứng dụng này khá lâu rồi, nhưng chạy rất ổn định và số lượng từ khá phong phú. Mình chỉ Việt hóa giao diện của nó cho dễ dùng, nội dung… Xem chi tiết »