Thẻ lưu trữ: Chu Han

Tự Học 3300 Mẫu Chuyện Chiết Tự Chữ Hán

Đăng từ | 5 Tháng Năm, 2018

Giới thiệu đến mọi người ứng dụng học chữ hán cơ bản bằng 3300 mẫu chuyện về chữ hán. ———————————————————————– Đây là ứng dụng học và giải thích chữ hán theo lối chiết tự hiện đại (một số chữ còn lưu được cách chiết tự nguyên thủy của nó). Dù sao chữ của người Trung hoa họ muốn… Xem chi tiết »