Thẻ lưu trữ: 214 bộ chữ hán

214 BỘ THỦ CHỮ HÁN

Đăng từ | 7 Tháng Mười Hai, 2016

Nguyên tắc học bất kỳ ngôn ngữ nào cũng phải từ bước cơ bản đến nâng cao, Trong chữ hán nếu muốn viết đẹp và thành thạo thì trước tiên phải viết và thuộc 214 bộ thủ của nó. Điều này cũng giúp cho người học chữ hán có thể tra cứu tự điển một cách thuận lợi.… Xem chi tiết »